Gabinet Psychoterapii Bytom

Czym jest psychoterapia?

Niewątpliwie jest to szczególna relacja między dwojgiem ludzi, pacjentem i terapeutą, inna od tych, które znasz z codziennego życia. Tutaj podczas rozmowy, na ile potrafisz i na ile jesteś gotowy, wprowadzasz terapeutę do swojego świata przeżyć, wspomnień, wewnętrznych zmagań, a terapeuta tłumaczy ci ten świat i razem z tobą krok po kroku go porządkuje.

 

Tu nie dzieje się nic bez twojej zgody i zaangażowania, a wszystko, co mi powiesz, zostaje tylko między nami. Nie otrzymasz ode mnie recepty, która uleczy twoje rany, natychmiast naprawi relacje z ważnymi dla ciebie osobami, nie sprawię, że twoje problemy znikną. Pomogę ci natomiast zrozumieć to, w jaki sposób przeżywasz to, co minione i być może to, czego doświadczasz teraz. Razem możemy dotrzeć do tego, co sprawia, że tak ciężko jest zrobić krok naprzód, próbować uzyskać nad tym kontrolę i wreszcie dokonać zmiany, zmiany w postrzeganiu samego siebie, a co za tym idzie otaczającego cię świata.

 


 

Zasada poufności, tajemnica psychoterapii

Treść sesji psychoterapeutycznych oraz sam fakt uczestniczenia w terapii, jak również dane osobowe pacjenta, podlega tajemnicy. Z tajemnicy terapeutycznej zwalnia mnie jedynie sytuacja, gdy jej zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu twojemu bądź osób trzecich oraz w innych sytuacjach regulowanych przepisami prawa.

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl